Skip to content

הצהרת אמן

"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, 

דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת". (קוהלת א' ג').

 

עבודותיי עוסקות במקום שאין לו שם. מתארות נופים אורבאניים יומיומיים,

הזויים, אפוקליפטיים. נופים אלה מצוירים במנעד בין הריאליסטי למופשט,

בגבול הדק בין היש והאין, בהשפעת הנסתר על הגלוי ביצירה

ובמעברים  התת קרקעיים של התודעה.

הנרטיב שמוביל את יצירתי מעלה שאלות אודות מצב קיומי גבולי,

בין המציאות האפשרית להזויה. העבודות בוחנות את התפר שבין

השבור לנרקם מחדש, בין החולשה לחוזק. אני שואפת להעלות על פני השטח

את כוחם של הדברים החבויים והבלתי נראים. כמו כן, אני מרבה לעסוק

במקומו של האדם מול הטבע או מול העיר המנוכרת. לחילופין לבחון את

האנושות מול שינויי כוחות ומצבים היסטוריים הנוגעים שוב ושוב

בשאלת יכולתה של האנושות לשרוד .

השאר תגובה

נדרש
נדרש