Skip to content

Posts tagged ‘תערוכה קבוצתית’

אירן אירן- תערוכה קבוצתית

, ARTISTS UNIT-E  תערוכה משותפת של קבוצת

מדברת בשפת שונות את הנושא האקטואלי

, בהיבט פוליטי, מגדרי, תרבותי והיסטורי

הגלריה האוניברסיטאית, מכללת קיי, ב"ש. אוצר: ניר הרמט

 

טקסט פוליטי עתיק, בליווי רחש – רוח, הוכן להקרנה על מיצב החומה.

כוחה של מילה כאופציה להגנה פיזית. המילים מופיעות רנדומלית, נעלמות

ומופיעות שוב

9 פבר 2016