Skip to content

Posts tagged ‘ראש העיר’

ראש העיר בא לבקר

ראש העיר תל אביב-יפו, מר רון חולדאי, מבקר בסטודיו שלי.

החלל המיוחד מהווה דוגמה של מקום עם אווירה שונה הפועל בתוך סביבה קשה.

אמנים רבים יוצרים כאן, בסביבה תעשייתית, עם תחושה של 'מחוץ למחנה'.

קצה העיר, קצה האזור המוגן. ניצנים של שינויים אורבניים. דברים שרואים מכאן…

 

19 נוב 2014