Skip to content

פסלי ברזל

פסלים  ייחודיים מברזל, דמויות מחוררות, יצורים מעולם המיתוס והחלום,  וכן עבודות

שהן מעין מערכות יחסים של צורה וחומר, עם נוכחות  בתוך החלל בו הן מוצבות.

החללים בגוף היצירות מאפשרים משחקים מעניינים של אור וצללים  .

יש אפשרות ליצור יחידה מוקטנת של עבודה גדולה ולהיפך.

 

(לחץ על ריבוע ה i  לאינפורמציה).