Skip to content

התֹהוּ והאַיִן 2017

יחסים המתקיימים בין האָפֵל למואר

בין ההרס לנרקם מחדש

המאבק האינסופי בין כוחות,

הרִיק השואב לתוכו את החומר,

המתח שבין דיבור לשתיקה

בין הגוף הפועל לנפעל

כֹּחַ האדמה הפושט ולובש צורה

מעל, ומתחת לפני השטח,

כֹּחַ המשיכה

 

ללא כותרת, טכניקה מעורבת על בד

תהו, טכניקה מעורבת על מזוניט, 2017

 

ללא כותרת, ציור על ציור, אקריליק על שני קנבסים. 2017

 

ללא כותרת, טכניקה מעורבת על קנבס, 2017

טכניקה מעורבת על בד
70X70 ס"מ

אקריליק על בד
70X70X2 ס"מ

צבע תעשייתי על בד
70X70 ס"מ

טכניקה מעורבת על בד
70X70X2 ס"מ