Skip to content

עקבות בחלל הזמן

תערוכת יחיד בבית האמנים תל-אביב, ספטמבר אוקטובר, 2019

ציורים המרמזים על התרחשות, צילום ומיצב מילים מוטבע במרחב התערוכה,

בתוך, ומחוץ לחלל. שאלות והוראות לגבי מקום, כוון ודרך.

אוצר: ניר הרמט

עקבות בחלל הזמן- חגית קזיניץ, בית האמנים ת"א