Le Vie dell’Arte – פירנצה, 2019

תערוכה קבוצתית בגלריה מנטנה, פירנצה, איטליה, "Le Vie dell’Arte" ששה אמנים, מאיטליה, גרמניה, ארה"ב וישראל, כל אחד והשפה האמנותית שמובילה אותו.