9 קירות אמן – טקסטים

,Art space Tlv – בגלריה מקום לאמנות .'הוצגו 9 קירות אמן – בנושא 'טקסטים עבודות עם זיקה לטקסט.  יוני 2016 את התערוכה אצרה  ברגישות רבה, דליה דנון. מלאכת מחשבת של חיבורים בין אמנים