מקדים להחשיך – תערוכה קבוצתית 2018

  תערוכה קבוצתית "מקדים להחשיך", בגלריה שרה ארמן אצרה: אתי וירצר.