מפגשי אמנים

מפגשי אמנים המתקיימים אצלי בסטודיו אחת לחודש, חולקים מחשבות, דילמות, מעלים הצעות, משתפים מידע. בגרעין המשתתפים  Artists Unit-e ואורחים.